fbpx

Observationer från Dreamforce 2019 i San Francisco

Dreamforce behöver upplevas på plats i San Francisco för att man fullt ut ska förstå just hur stort eventet har blivit! 170.000 besökare och fullsatt till sista stol. Dreamforce 2019 är min fjärde gång jag är på plats och första gången jag är med att arrangera en lounge tillsammans med Grow + Digitalist för de Nordiska deltagarna som är på plats. Här kommer mina reflektioner på de nyheter som presenterades och vad man visade på plats.

Marc Bienoff sätter större press på en hållbar kapitalism

Redan veckor innan Dreamforce gick Marc Bienoff ut hårt i press och media med budskapet “Kapitalism som vi känner till det, är död” och att det är dags för en ny form av kapitalism som fokuserar på hållbarhet. Marc sade bland annat “Den nya typen av kapitalism kommer inte bara handla om att tjäna pengar”, “som CEO eller affärsledare idag måste du i dagen samhälle stå för någonting mer”.

En känga åt Facebook

Marc Bienoff var också tydlig med att han anser att tjänster som Facebook inte gör tillräckligt för att göra nytta. Han sade även att Facebook är “vårt tids cigaretter”. Senare under veckan utryckte han att “vi behöver nationella lagar för data-integritet, annars kommer vi få ett lapptäcke av privata regler. Vi måste säkerställa att integriteten och data upprätthålls så att vi vet riktningen för vägen framåt att skapa förtroende för hur persondata hanteras”.

Customer 360 blir det nya navet i Salesforce plattform

Salesforce plattform har växt till sig med åren och blivit alltmer komplex att beskriva. Den stora förändringen under Dreamforce 2019 är att man skapat en helt ny plattform där man vill sätta slutanvändaren i centrum. Att få en 360-gradig vy av sin slutkund har alltid varit den heliga graalen för alla marknadsförare och kommunikatörer. Och i en tid då organisationer behöver leverera personaliserade och konsekventa upplevelser för sina kunder, är det viktigt att kunna hålla samman all data på ett enkelt sätt. Salesforce använder begreppet “single source of truth” när de beskriver hur man med den nya plattformen ska kunna knyta samman alla data med hjälp av ett nytt användarID. Här kommer Customer 360 in i bilden. Detta nya tillskott till Salesforce ekosystem är ett smart steg av Salesforce.

En ny tjänsteinfrastruktur

Customer 360 är ett ramverk av applikationer och metoder för att förädla och använda sin kunddata på smartare sätt. I ramverket har man byggt upp ett antal avancerade tjänster som ska göra det enklare att fokusera på hur man kan bli data- och insiktsdriven baserat på sin kunddata.

En ny identitetshanterare för att minimera dubletter av data

En stor utmaning för verksamheter idag är att hantera all sin data som skapas. Många gånger har verksamheter silofierad data från olika källor som skapa dubletter av data. Det kan vara data såsom användarnamn, epostadresser eller köp- och beteendedata som blir allt svårare för verksamheter att hålla samman och förstå. Datakonfliker har blir allt vanligare och är en stor utmaning för alla verksamheter. Detta är en av sakerna som Saleforce har löst med en helt ny användar ID som Customer 360 löser.

En ny Data Manager för att knyta samman data från flera källor

Customer 360 Data Manager ska knyta samman all användardata från alla delar av Salesforce olika Clouds och ekosystem i realtid. Data Managern ska förenkla att organisationer mer konsekvent kan integrera data från alla delar av verksamheten (t ex försäljning, kundsupport, social media och så vidare). Man använder också begreppet “Salesforce Identity for Customers” som ska erbjuda en två-faktor autentifiering för data mellan e-handel, mobila appar och uppkopplade produkter eller tjänster. Användare ska erbjudas bättre access till sin data med hjälp av denna Data Manager.

En ny dataplattform för kunddata

Customer 360 Audiences blir Salesforce nya CDP (Customer Data Platform). Med CDP kan verksamheter skapa kundprofiler som för all data (kända som okända besökare) för att hjälpa verksamheten att klassificera data och segmentera användare baserat på beteende. Detta möjliggör för organisationer att identifiera och värdera kundsegment, skapa relevanta kundresor baserat på dessa profiler och låta Einstein AI titta på sannorlikheter såsom churn och retention.

Datasäkerhet med fokus på användarna

“Salesforce Privacy och Data Governance” är Salesforce senaste grepp för att samla in och respektera kunddata och användarens integritet. Detta ska hjälpa organisationer att kunna leva upp till datasäkerhetföreskifter såsom GDPR och andra regelverk.

En ny informationsmodell för molnarkitektur

Customer 360 Truth är en ny Cloud Information Model (CIM) som är open-source baserad datamodell som erbjuder ett standardiserad interopabilitet mellan molnplattformar. Salesforce MuleSoft plattform har också stöd för denna informationsmodell. Customer 360 Truth är inte bara en identifiering av vem användaren är, utan också nyckeln till var data finns inom Salesforce. Detta ska göra det enklare för utvecklare att arbeta med gränssnitt och datahantering och där finns även en drag-och-släpp verktyg för att mappa data från CIM när man ska bygga Lightning Webb komponenter.

Sustainable Cloud hjälper företagen att mäta sin hållbarhet

I linje med marc Bienoff budskap om en hållbar kapitalism introducerades Sustainability Cloud på Dreamforce 2019. Plattformen erbjuder organisationer en 360-vy över sin miljöpåverkan. Salesforce stödjer FN´s hållbarhetsmål och vill genom denna plattform hjälpa organisationer att både mäta och leva upp till de klimatmål som en organisation sätter upp. Sustainabililty Cloud ska hjälpa organisationer att fånga, analysera och rapportera minjödata för att minimera miljöpåverkan.

 

Ett företag kan nu låta Salesforce Einstein Analytics skapa rapporter och dashboards för sitt miljöengagemang. Genom att göra denna data synlig vill man ytterligare göra medarbetare medvetna och engagera kring sin egen miljöpåverkan.

En ny tjänsteinfrastruktur

Customer 360 är ett ramverk av applikationer och metoder för att förädla och använda sin kunddata på smartare sätt. I ramverket har man byggt upp ett antal avancerade tjänster som ska göra det enklare att fokusera på hur man kan bli data- och insiktsdriven baserat på sin kunddata.

En ny identitetshanterare för att minimera dubletter av data

En stor utmaning för verksamheter idag är att hantera all sin data som skapas. Många gånger har verksamheter silofierad data från olika källor som skapa dubletter av data. Det kan vara data såsom användarnamn, epostadresser eller köp- och beteendedata som blir allt svårare för verksamheter att hålla samman och förstå. Datakonfliker har blir allt vanligare och är en stor utmaning för alla verksamheter. Detta är en av sakerna som Saleforce har löst med en helt ny användar ID som Customer 360 löser.

En ny Data Manager för att knyta samman data från flera källor

Customer 360 Data Manager ska knyta samman all användardata från alla delar av Salesforce olika Clouds och ekosystem i realtid. Data Managern ska förenkla att organisationer mer konsekvent kan integrera data från alla delar av verksamheten (t ex försäljning, kundsupport, social media och så vidare). Man använder också begreppet “Salesforce Identity for Customers” som ska erbjuda en två-faktor autentifiering för data mellan e-handel, mobila appar och uppkopplade produkter eller tjänster. Användare ska erbjudas bättre access till sin data med hjälp av denna Data Manager.

En ny dataplattform för kunddata

Customer 360 Audiences blir Salesforce nya CDP (Customer Data Platform). Med CDP kan verksamheter skapa kundprofiler som för all data (kända som okända besökare) för att hjälpa verksamheten att klassificera data och segmentera användare baserat på beteende. Detta möjliggör för organisationer att identifiera och värdera kundsegment, skapa relevanta kundresor baserat på dessa profiler och låta Einstein AI titta på sannorlikheter såsom churn och retention.

Datasäkerhet med fokus på användarna

“Salesforce Privacy och Data Governance” är Salesforce senaste grepp för att samla in och respektera kunddata och användarens integritet. Detta ska hjälpa organisationer att kunna leva upp till datasäkerhetföreskifter såsom GDPR och andra regelverk.

En ny informationsmodell för molnarkitektur

Customer 360 Truth är en ny Cloud Information Model (CIM) som är open-source baserad datamodell som erbjuder ett standardiserad interopabilitet mellan molnplattformar. Salesforce MuleSoft plattform har också stöd för denna informationsmodell. Customer 360 Truth är inte bara en identifiering av vem användaren är, utan också nyckeln till var data finns inom Salesforce. Detta ska göra det enklare för utvecklare att arbeta med gränssnitt och datahantering och där finns även en drag-och-släpp verktyg för att mappa data från CIM när man ska bygga Lightning Webb komponenter.

Sustainable Cloud hjälper företagen att mäta sin hållbarhet

I linje med marc Bienoff budskap om en hållbar kapitalism introducerades Sustainability Cloud på Dreamforce 2019. Plattformen erbjuder organisationer en 360-vy över sin miljöpåverkan. Salesforce stödjer FN´s hållbarhetsmål och vill genom denna plattform hjälpa organisationer att både mäta och leva upp till de klimatmål som en organisation sätter upp. Sustainabililty Cloud ska hjälpa organisationer att fånga, analysera och rapportera minjödata för att minimera miljöpåverkan.

 

Ett företag kan nu låta Salesforce Einstein Analytics skapa rapporter och dashboards för sitt miljöengagemang. Genom att göra denna data synlig vill man ytterligare göra medarbetare medvetna och engagera kring sin egen miljöpåverkan.

En ny tjänsteinfrastruktur

Customer 360 är ett ramverk av applikationer och metoder för att förädla och använda sin kunddata på smartare sätt. I ramverket har man byggt upp ett antal avancerade tjänster som ska göra det enklare att fokusera på hur man kan bli data- och insiktsdriven baserat på sin kunddata.

En ny identitetshanterare för att minimera dubletter av data

En stor utmaning för verksamheter idag är att hantera all sin data som skapas. Många gånger har verksamheter silofierad data från olika källor som skapa dubletter av data. Det kan vara data såsom användarnamn, epostadresser eller köp- och beteendedata som blir allt svårare för verksamheter att hålla samman och förstå. Datakonfliker har blir allt vanligare och är en stor utmaning för alla verksamheter. Detta är en av sakerna som Saleforce har löst med en helt ny användar ID som Customer 360 löser.

En ny Data Manager för att knyta samman data från flera källor

Customer 360 Data Manager ska knyta samman all användardata från alla delar av Salesforce olika Clouds och ekosystem i realtid. Data Managern ska förenkla att organisationer mer konsekvent kan integrera data från alla delar av verksamheten (t ex försäljning, kundsupport, social media och så vidare). Man använder också begreppet “Salesforce Identity for Customers” som ska erbjuda en två-faktor autentifiering för data mellan e-handel, mobila appar och uppkopplade produkter eller tjänster. Användare ska erbjudas bättre access till sin data med hjälp av denna Data Manager.

En ny dataplattform för kunddata

Customer 360 Audiences blir Salesforce nya CDP (Customer Data Platform). Med CDP kan verksamheter skapa kundprofiler som för all data (kända som okända besökare) för att hjälpa verksamheten att klassificera data och segmentera användare baserat på beteende. Detta möjliggör för organisationer att identifiera och värdera kundsegment, skapa relevanta kundresor baserat på dessa profiler och låta Einstein AI titta på sannorlikheter såsom churn och retention.

Datasäkerhet med fokus på användarna

“Salesforce Privacy och Data Governance” är Salesforce senaste grepp för att samla in och respektera kunddata och användarens integritet. Detta ska hjälpa organisationer att kunna leva upp till datasäkerhetföreskifter såsom GDPR och andra regelverk.

En ny informationsmodell för molnarkitektur

Customer 360 Truth är en ny Cloud Information Model (CIM) som är open-source baserad datamodell som erbjuder ett standardiserad interopabilitet mellan molnplattformar. Salesforce MuleSoft plattform har också stöd för denna informationsmodell. Customer 360 Truth är inte bara en identifiering av vem användaren är, utan också nyckeln till var data finns inom Salesforce. Detta ska göra det enklare för utvecklare att arbeta med gränssnitt och datahantering och där finns även en drag-och-släpp verktyg för att mappa data från CIM när man ska bygga Lightning Webb komponenter.

Tack Dreamforce 2019 för detta årets event!

Efter en intensiv vecka i San Francisco är jag mer än tidigare övertygad att Salesforce kommer ta allt större andelar av marknaden för molnplattformar för organisationer i Norden. Det Nordiska deltagandet var större än någonsin och det var många organisationer som var på plats för att utvärdera eventuella framtida investeringar. 

Är din organisation redo för Salesforce?

Att välja ett nytt verksamhetssystem är en allt mer viktig fråga. Jag har lång erfarenhet att coacha organisationer som står inför en digitaliseringsresa. Läs mer om mina föreläsningar om Digitalisering eller kontakta mig i formuläret nedan. 

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig om du vill veta mer eller boka ett kostnadsfritt möte!