fbpx

I en allt mer digitaliserad tidsålder coachar jag företag i sin digitala omställning. Med lång erfarenhet av innovationsdriven verksamhetsutveckling och tjänstedesign hjälper jag till att utveckla tjänster och lösningar som lever upp till kundernas behov och förväntningar. Här är några av de områden som jag kan hjälpa er med.

Nulägesanalys och identifiering av framtida möjligheter 

Med en nulägesanalys tar jag fram en baslinjemätning av er organisations digitala mognad, samt sin förmåga att strukturera och planera sitt samarbete gentemot slutkund med stödjande teknik och data. I kartläggningen av verksamhetens processer identifierar jag interna som externa förbättringsåtgärder.

Stöd för utveckling av digitala arbetsplatser och miljöanpassning

För att en organisation ska få ut mer av potentialen hos varje medarbetare och arbetsteam behövs en väl fungerande digitalt anpassad arbetsmiljö. Detta ställer krav på smarta digitala arbetssätt och en digital arbetsplats som stödjer detta och lyfter sina medarbetare. I kartläggningen av verksamhetens processer identifierar jag interna som externa förbättringsåtgärder för den digitala arbetsplatsen.

Digital strategi, mål och vision

Er digitala strategi behöver utgå utifrån ett helhetsperspektiv. Jag har mångårig erfarenhet att stödja företag i alla storlekar och branscher att knyta sin digitala strategin så att den tillgodoser och stödjer er vision, affärside, värderingar och affärsmål.  

Scenarios med realistiska användarfall

Med hjälp av scenarier levandegör jag hur befintlig eller framtida tjänst eller system i er verksamhet bör interagera med sin omvärld (slutanvändaren eller annat system) för att uppfylla ett specifikt affärsmål. Ett scenario kan hjälpa er verksamhet att skapa förståelse genom att framhäva användarnas behov eller svårigheter i ett visst steg i er kundresa eller tjänst. 

Prototyper och användarvalidering

Prototyper är ett smart sätt att visualisera idéer och validera lösningar i en tidig fas. Genom att utforska och validera alternativa vägval kan man upptäcka brister och förenkla lösningen innan utveckling. Man kan också lättare förstå vilka bakomliggande tekniska förmågor en viss lösning behöver. Jag hjälper företag att använda prototyper för tidig validering.

Personaliserade kundresor – driven av data, insikt och automatisering

Att visualisera stegen och händelserna i en kundresa är en ovärderlig metod för att samla och organisera insikter, hitta problemområden samt utforska möjligheter och lösningar med era användares behov i centrum. Jag kan hjälpa ditt företag att använda er kundresa (Customer Journey) som ett centralt sätt att kartlägga alla beröringspunkter mellan organisation och kund samt identifiera förbättring- och förenklingsområden.

Designsystem för konsekventa upplevelser i alla kanaler

Era kunder förväntar sig konsekvent utformade och personligt följsamma upplevelser i alla kontaktytor med er verksamhet. Därför har Designsystem växt fram som en metod för de anställda på ett företag att standardisera och koordinera hur bolagets kommunikation och beröringsytor presenteras konsekvent i alla kanaler. Jag har lång erfarenhet att hjälpa företag med att bygga upp Designsystem. Genom att utforma ert Designsystem kan man hålla nere antalet funktionella komponenter som behövs utvecklas och kureras över tid, vilket leder till kostnadseffektivisering, lägre risker samt nöjdare kunder.

Lösningsarkitektur för datadrivna organisationer

I takt med att företag flytta sina IT-investeringar till molnplattformar är valen av tjänster som passar bra tillsammans allt mer viktig. Jag hjälper företag att ta fram hållbar lösningsarkitektur som tillgodoser att verksamheten kan arbeta snabbt och effektivt i en digitaliserad arbetsmiljö. Jag coachar företag i processen att identifiera en optimal digitala lösningsarkitektur som är avskalad från onödig komplexitet och linjerar med definierad företagsstrategi och vision.

Roadmap och utrullningsplan

Jag hjälper företaget att ta fram en roadmap för sin digitala strategi och säkerställer att ni har tydliga mål och milstolpar för er digitalisering och transformation. Er roadmap blir ett viktigt verktyg för att visualisera hur man har valt att prioritera sin förändringsprocess.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig om du vill veta mer eller boka ett kostnadsfritt möte!