fbpx
Title Image

Visionskoncept av ett framtida underhållssystem

Bombardier Transportation, världens största tillverkare av tåg- och tunnelbanesystem stod inför utmaningen att förnya sitt underhållssystem. Verksamhetens förvaltningssystem stod inför ett teknikskifte och man sökte därför efter inspiration och konceptstöd av ett framtida system.

Uppdragsgivare: Tactel. Roll: Digital Strateg, Lead Designer

Bombardier sökte efter en innovationspartner som kunde identifiera och utveckla ett visionärt framtidskoncept med syfte att inspirera och identifiera möjligheter att förändra sin plattform. Man ville analysera vilken påverkan ett framtida system skulle ha på användarna i verksamheten – från linjechefen på kontoret till fälttekniker som arbetar ute på fältet med service och underhåll.

Identifiering av scenario

Initiellt bestod arbetet av att identifiera relevanta scenarios och användarfall som belyser nyckelmoment och rutiner i det dagliga arbetet för administration och underhåll av ett tunnelbanesystem i en stad. En viktig del i konceptarbetet var att åskådliggöra hur framtidens allt mer digitaliserade och automatiserade arbetsprocesser skulle hanteras med stöd av AI och djupinlärning.

Val av scenario och prototyper: Valet av scenario och prototyp föll på samarbetet mellan en linjechefs rutiner för hantering av serviceärenden på en enskild tunnelbanelinje i Stockholm och de servicetekniker som genomför arbetet på fältet.

Linjechef på tunnebanelinje 

  • Rutiner när man går på skift
  • Incidenthantering
  • Rapportering

Servicetekniker ute i fältet

  • Incidenthantering
  • Underhållsarbete
  • Reservdelar

Framtagning av användarflöden och lösningsarkitektur

I användarfallen togs ett schematiskt flöde fram för att exemplifiera hur en användare med stor flexibilitet i val av teknisk utrustning skulle kunna vara produktiv och social med andra kollegor och team i systemet. Användarfallen inkluderade även principer och metoder på hur ett framtida system skulle kunna avbelasta användarna med hjälp av AI, maskininlärning och processautomatisering . En viktig del i arbetet var att göra all data tillgänglig på ett mer användarvänligt sätt och identifiera avvikelser snabbt och enkelt. 

Resultat

Resultaten från konceptarbetet blev en stor framgång internt och blev senare presenterad som ett visionskoncept i Bombardiers utställningmonter på Innotrans i Berlin, världens största tågmässa.

Hur påbörjar man en digitala resa?

Jag föreläser om Digitalisering, dess fördelar det har för en verksamhet och hur man kommer igång. Jag besöker gärna er verksamhet och hjälper er i er digitala omställning.

Läs mer om mina föreläsningar