fbpx
Title Image

Digital plattform för nordisk sängkoncern

Den nordiska sängkoncernen European house of beds med kända varumärken såsom Carpe Diem, Kinnabädden, Wonderland genomgick en stor digital omställning. Man ville samla bolagens investeringsförmåga till en gemensam digital plattform. 

Uppdragsgivare: Tibet Server Roll: Digital Strateg, Projektledare, Lead Designer

Gemensamt Designsystem för koncernens olika bolag

Tillsammans med kravställare inom koncernen utvecklades ett gemensamt designsystem med återkommande komponenter för att användas att bygga olika mallpaket till bolagen i koncernen. Med ett gemensamt webbpubliceringssystem kunde man koordinera utvecklingskostnad och prioritering mellan bolagen i koncernen. Med hjälp av bolagsunika “skins” kunde varje bolag utrycka varumärkesprofil och identitet. I detta exempel visas det norska bolaget Wonderland skin.

Digital rendering av miljö- och produktbilder

Med hjälp av visualiseringsbyrån Cadesign i Danmark digitaliserade processen för produkt- och miljöbilder. Detta gjorde det lättare för bolagen att ta steget vidare in i en sängkonfigurator då mycket av innehållet redan var digitaliserat. Bilderna nedan är renderade med hjälp av denna metod.

Komponentbaserad kravhantering

Med ett gemensamt bibliotek av funktionella komponenter hanterades krav i en så kallad “federationsmodell”, där de centrala delarna delades mellan bolagen samtidigt som bolagsunika funktioner kunde utvecklas separat. Detta upplägg medförde att European House of beds kunde hålla nere antalet funktionella delar och samtidigt återanvända och förbättra dem när plattformen utvecklades över tid.

Utveckling av sidmallar

Med flexibla sidmallar kunde de olika bolagen inom European House of beds koncernen skapa webbsidor på ett enhetligt och konsekvent sätt.

Innehållsstrategi, sociala medier och Inbound marketing

Genom en innehållsstrategi med fokus på slutanvändarens perspektiv förflyttade vi kommunikationen från ett traditionellt produktfokus till ett mer livsstil- och trendfokus. Som del i strategin så arbetade vi mer kring de mjuka värdena när man ska köpa en säng, såsom vikten av god sömn, orsaker till sömnproblem, trender kring sovrummet och så vidare. Vi skapade även ett “sömnråd” där produktchef tillsammans med sömnforskare samlades för att diskutera om sömn och sömnbehov och svarade på frågor från kunder. Detta innehåll skapade en helt ny typ av trafik till webbplatsen som ledde till en ökad varumärkesigenkänning och lojalitet vid köp för de olika varumärkena.

Sängkonfigurator

En sängkonfigurator togs fram för att möta slutkunderna behov av att själva bygga sin säng där också en större tillbehövssortiment kunde hanteras med stor flexibilitet. Sängkonfiguratorn var kopplad till en separat renderingsmotor som kunde hantera en stor mängd av inställningar såsom olika inredningsstilar, dag eller kvällsbelysning, vinkel på sängen och olika bäddningar. Alla produkter renderades även ut till produktkataloger och reklamsammanhang.

Hur kommer man igång med ett designsystem?

Jag har tagit fram en inspirerande seminarium där jag beskriver vad ett Designsystem är, vilka fördelar det har för en verksamhet och hur man kommer igång. Jag besöker gärna er verksamhet och hjälper er i er digitala omställning.

Läs mer om mina föreläsningar

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig om du vill veta mer eller boka ett kostnadsfritt möte!