fbpx

I en allt mer digitaliserad tidsålder coachar jag verksamheter med vägledning i sin digitala omställning. Med lång erfarenhet av innovationsdriven verksamhetsutveckling och tjänstedesign utvecklar jag lösningar som lever upp till användarnas behov och förväntningar.

Nulägesanalys och identifiering av framtida möjligheter 

En nulägesanalys skapar en baslinjemätning av organisationens digitala mognad och förmåga att strukturera och planera sitt samarbete gentemot slutkund med stödjande teknik och data. I kartläggningen av verksamhetens processer kan man identifiera interna som externa förbättringsåtgärder.

Digital strategi, mål och vision

Digitalisering skapar möjligheter för nya tjänster, produkter och arbetssätt. Samtidigt skapar den helt nya köpbeteenden och förväntningar från konsumenten. En digital strategi ska svara på vilka kapabiliteter och förutsättningar verksamheten behöver för att förverkliga målen i affärsstrategi och vision. 

Scenarios med realistiska användarfall

Scenarier innehåller ett eller flera användarfall som beskriver hur en tjänst eller system bör interagera med sin omvärld (slutanvändaren eller annat system) för att uppfylla ett specifikt affärsmål. Ett scenario kan hjälpa verksamheten att skapa empati genom att belysa användarnas behov eller svårigheter.

Prototyper och användarvalidering

Prototyper är ett smart sätt att visualisera idéer och validera lösningar i en tidig fas. Genom att utforska olika alternativa vägval kan man upptäcka brister innan utveckling. Man kan också förstå bakomliggande tekniska behov en viss lösning behöver. Beroende på var i designprocessen man befinner sig väljer man grad av noggrannhet i sina prototyper.

Personaliserade kundresor – driven av data, insikt och automatisering

Att visualisera kundresan är en ovärderlig metod för att samla och organisera insikter, hitta problemområden samt utforska möjligheter och lösningar med användarens behov i centrum. Kundresan kartlägger systematiskt alla beröringspunkter mellan organisation och kund och analysera vad som är viktigt i varje respektive steg.

Designsystem för konsekventa upplevelser i alla kanaler

I takt med slutanvändarnas ökade förväntningar på konsekventa och följsamma upplevelser har modulär designsystem blivit allt mer viktigt. För att förenkla utvecklingen av en digital plattform, bör man överväga att bygga upp ett eget designsystem och komponentbibliotek. Genom att utforma ett Designsystem i en tidig projektfas kan man hålla nere antalet funktionella komponenter som behövs utvecklas och kureras över tid, vilket leder till kostnadseffektivisering och lägre risker. 

Lösningsarkitektur för molndrivna organisationer

I takt med att organisationer väljer att flytta sina IT-investeringar till molnplattformar är valen av tjänster passar bra tillsammans allt mer viktig. En lösningsarkitektur behöver därför tillgodose att verksamheten kan samarbeta snabbt och effektivt i en digitaliserad arbetsmiljö. En lösningsarkitektur är därför grunden för en framtidssäkrad verksamhet.

Roadmap och utrullningsplan

En roadmap säkerställer att man har tydliga mål som också linjerar med en projektplan och ett strategiskt tillvägagångssätt för att nå affärsstrategin i sin transformation. Genom att identifiera en konsekvent och upprepande releasecykel kan organisationen lättare följa den planerade förändringen.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig om du vill veta mer eller boka ett kostnadsfritt möte!